Skip to content Skip to footer

Щанцова машина BOBST EXPERTCUT 1.6 е поточна линия за плоскощанцови опаковки, която поддържа три типа вълни B, C и E.

Щанцоването е процес на механична обработка, при който с помощта на инструмент, наречен щанц форма с вградени остри стоманени ножове, огънати според очертанията на крайното изделие и преса, осигуряваща силен натиск, се изрязват плотове велпапе и картони със сложна форма.

Минималната широчина на плота е 600mm, а максималната 1580mm при минимална височина 600mm и максимална 1100mm.

Капацитетът на шанцоване е 8000 плота на час.

Направете запитване, за да получите оферта.