ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

В Им Пак сме насочили своите усилия към непрекъснато подобряване на процесите и разширяване на дейността. Качеството на предлаганите продукти е основата върху която градим развитието на компанията!